Beste sympathisant van de Actiegroep voor het behoud van Het blauwe gebouw.

Met deze update houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen rondom deze Iconische Eyecather op de kop van de Spoorzone.

Nadrukkelijk t.a.v. de Tilburgse politieke partijen

Deze mail gaat uit naar iedereen die ingeschreven staat op onze mailing-list, maar is nadrukkelijk ook gericht aan de politieke partijen die in de Tilburgse gemeenteraad zitten, (eveneens ingeschreven).

Op 14 mei bood ik namens de actiegroep tot behoud van Het blauwe gebouw de door maar liefst 724 Tilburgers ondertekende petitie aan aan de burgemeester. Gisteren informeerde ik bij raadsgriffie of er nog opvolging gegeven is aan de vragen die in de petitie gesteld worden. Ik was enigszins onthutst te vernemen dat dit voor zover bij raadsgriffie bekend niet het geval was. Blijkbaar gaat er niets verplichtend uit van een petitie maar kunnen we dit instrument als een ritueel dansje zien waar the powers that be zich niet in het minst iets van aantrekken. Een pijnlijke constatering.

Ik zou graag de partijen in de gemeenteraad willen oproepen WEL in actie te komen nadat een zo substantiƫle groep Tilburgers zich VOOR behoud van het gebouw heeft uitgesproken.

Ik hoop van u te vernemen.

met vriendelijke groet,
namens de actiegroep tot behoud van Het blauwe gebouw
Tom Pijnenburg

facebook