Beste sympathisant van de Actiegroep voor het behoud van Het blauwe gebouw.

Met deze update houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen rondom deze Iconische Eyecather op de kop van de Spoorzone.

Keep Tilburg Ugly

hetblauwegebouw
In de eerste plaats nog een Gelukkig Nieuwjaar gewenst aan onze trouw schare liefhebbers van onderscheidende architectuur in Tilburg. In 2018 beheerste Het Blauwe Gebouw voor een belangrijk deel het nieuws, in 2019 is dat niet anders als we de voortekenen bezien. Wat wil het geval namelijk?
Met de ludieke actie: Keep Tilburg Ugly schaart de website "Wij zijn Tilburg" zich nu ook achter de doelstelling van de actiegroep tot behoud van Het Blauwe Gebouw, namelijk het behoud van dit onderscheidende gebouw.. Hoewel wij allerminst vinden dat Het Blauwe Gebouw lelijk is (als je je er in verdiept op de website www.hetblauwegebouw.nl dan kom je met ons misschien ook tot die conclusie) willen we deze actie toch graag onder je aandacht brengen.
facebook