Beste sympathisant van de Actiegroep voor het behoud van Het blauwe gebouw.

Met deze update houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen rondom deze Iconische Eyecather op de kop van de Spoorzone.

Bezwaarschrift Heemschut


Niemand minder dan Karel Loeff, de directeur van Erfgoedvereniging Heemschut reisde afgelopen dinsdag vanuit Amsterdam af naar Tilburg om het bezwaar dat Heemschut aantekende tegen de sloop van Het blauwe gebouw kracht bij te zetten.facebook