Bezwaarschrift Heemschut

12 jul 2018

10 juli 2018 vond een hoorzitting plaats over Het blauwe gebouw bij de gemeente Tilburg.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van de gemeentelijke monumentenstatus.
Niemand minder dan Karel Loeff, de directeur van Heemschut was naar Tilburg afgereisd om dit bezwaar over te brengen.

Aanwezig waren mensen van de gemeente waaronder ook de ambtenaar monumenten, een onafhankelijk jurist, twee mensen van Bak beheer, van Heemschut waren aanwezig de directeur en commissielid uit Brabant en dan waren er nog twee toehoorders.

Grootste issue was of je bij het aanwijzen van de status gemeentelijk monument breder mag kijken dan alleen sec de monumentale waarde.

Mag de (technische) staat van het gebouw, de afspraken die er al lagen, de nieuwe plannen die er zijn voor het gebied, de relatieve jongte van het gebouw en het ontbreken van een waarderingskader, mogen deze mee worden gewogen. De zwaarte van de weging van deze buitenmonumentale waarden kunnen moeilijk ingeschat worden.

Heemschut heeft gepleit om deze zaken buiten beschouwing te laten en vooral te kijken naar de uniciteit van het gebouw voor Tilburg en het verhaal dat het vertelt.

Uitspraak volgt binnen 6 tot 9 weken.

Het bezwaarschrift

Share This