Beste sympathisant van de Actiegroep voor het behoud van Het blauwe gebouw.

Met deze update houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen rondom deze Iconische Eyecather op de kop van de Spoorzone.

Update

Hoewel de krantenkoppen al schreeuwden dat het afgelopen is met Het blauwe gebouw is dat allerminst het geval. Lees op de site hoe een en ander er wérkelijk voorstaat en hoe nog meer desinformatie een rol speelt rondom de 'voorlichting' met betrekking tot Het blauwe gebouw .
Prettige Paasdagen

Namens de actiegroep tot behoud van Het blauwe gebouw
Tom Pijnenburg
facebook