Gemeentelijke desinformatie – onbetrouwbare overheid?

31 mrt 2018

Op 19 februari j.l. sprak zowel Gerbentsje Bruinsma namens het bewonerscomité alsook Woody Huitema namens de actiegroep tot behoud van Het blauwe gebouw in bij de gemeenteraad. We kaartten onder meer de enorme powerplay aan die BAK beheer samen met de gemeente Tilburg speelde om de bewoners onder hoge druk te dwingen akkoord te gaan met voorliggende plannen.

We hebben ook geconstateerd dat de gemeente informatie heeft achtergehouden waar het het bestaan van alternatieve plannen mbt Het blauwe gebouw betrof. Van meet af aan is de bewoners voorgehouden dat Het blauwe gebouw gesloopt zou worden en er geen mogelijkheid tot behoud was. Nadere informatie omtrent de afspraken in de spreekwoordelijke achterkamertjes werd niet gegeven, pas na uitdrukkelijk verzoek kon het gesprek hierover worden geopend. Ongelukkig met die gang van zaken deden we een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om te bereiken dat we alle relevante informatie rond de plannen mbt Het blauwe gebouw boven water krijgen.

De gemeente verschafte ook de verkeerde informatie via bewonersbrieven aan de omwonenden. We dwongen af dat de gemeente dit rectificeerde, hierboven deze rectificatie.

Dezelfde desinformatie werd ook via de wijkkrant verspreid, ook hier dwongen we de gemeente tot rectificatie.

Maandag 26 maart was het dan zover. Anita Verhulst (plangroep), Woody Huitema en Tom Pijnenburg (beide actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw) konden op het gemeentehuis de dossiers mbt Het blauwe gebouw inzien.

We houden je op de hoogte.

Share This