Doek valt definitief voor Het Blauwe Gebouw

Zoals we al hadden verwacht houden de heren bestuurders de rangen gesloten waar het gaat over het beschermen van de belangen van de vastgoedsector in plaats van die van de gewone mensen. Berend de Vries laat zich niet voor niets liever 'vastgoedman' dan...

Lees meer

Bezwaarschrift Heemschut

Erfgoedvereniging Bond Heemschut wil graag weten op welke wijze de ontwikkelaar onderzoek heeft gedaan naar hergebruik, waarom dit financieel niet haalbaar is, en of Heemschut die gegevens kan inzien. Verder …

Lees meer

Aanbieden petitie

In de contacten tussen gemeente en omwonenden werd verkeerde informatie verstrekt. Daarnaast werd informatie achtergehouden. Is er sprake van een onbetrouwbare overheid?

Lees meer

Schrèèfatteljee Tilburg over Het blauwe gebouw

Et Schrèèfatteljee van de Openbare Bibliotheek Midden-Brabant brengt mensen bij elkaar die in het Tilburgse dialect willen schrijven. Wij plaatsten 5 teksten die geschreven zijn met als thema: ‘Het blauwe gebouw’ op onze site.

Lees meer

Adhesie betuigingen politiek voor behoud Het blauwe gebouw

Namens de actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw weerlegden Woody Huitema en Tom Pijnenburg gisteren de argumenten op basis waarvan het college tot sloop van het blauwe gebouw (de voormalige sociale dienst) meent over te moeten gaan. In een volgepakt zaaltje in BANK15 aan de Spoorlaan luisterden afgevaardigden van de politieke partijen met aandacht naar de presentatie.

Lees meer

Open brief Omwonenden aan College van B&W en de Raad

Wij schrijven u naar aanleiding van het verloop van het overleg vanuit de projectontwikkelaar en de gemeente met de plangroep Besterdring, dat geresulteerd heeft in een advies met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein van “het Blauwe Gebouw”.

Lees meer

PETITIE – Het blauwe gebouw moet GROEN

Het oude soos-gebouw staat op de nominatie om te worden gesloopt. Volgens de actiegroep tot behoud van Het Blauwe Gebouw mist de stad daarmee de kans om het pand, (karakteristiek en met de nodige historische/architectonische waarden), tot het visitekaartje van de opkomende Spoorzone te maken.

Lees meer

Het BLAUWE gebouw moet GROEN (column)

De mond vol van Social Innovation… En toch een gebouw willen slopen dat juist dáár uitgelezen kansen toe biedt. Zo ver mag het niet komen, ook niet als het aan het oude ‘soosgebouw’ zelf ligt; het komt in verzet, komt voor zichzelf op, zo lijkt wel. En terecht!

Lees meer

Het blauwe gebouw opgenomen in TilburgsAnsIcons

De actiegroep ‘Het blauwe gebouw’ tipte Sander en Ivo van TilburgsAns om dit gebouw op te nemen in de TilburgSansIcons. Onze oproep was niet aan dovemansoren gericht en maakt het blauwe gebouw nu ook deel uit van het Tilburgse lettertype.

Lees meer

Prominente Tilburgers vóór behoud Het blauwe gebouw

Zowel Karin Bruers (comediënne), Marc Meeuwis (citymarketing), Jan Doms (LEF stadsdynamica), Veerle Slegers (maatschappelijk adviseur) als Ed Bergers (architect) spraken zich positief uit over het gebouw. Bij de stedebouwkundigenclub PNET brachten we het gebouw ook onder de aandacht.

Lees meer
Share This