Adhesie betuigingen politiek voor behoud Het blauwe gebouw

17 jan 2018

Namens de actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw weerlegden Woody Huitema en Tom Pijnenburg gisteren de argumenten op basis waarvan het college tot sloop van het blauwe gebouw (de voormalige sociale dienst) meent over te moeten gaan. In een volgepakt zaaltje in BANK15 aan de Spoorlaan luisterden afgevaardigden van de politieke partijen met aandacht naar de presentatie.

Op voorhand hadden zowel Jan van Beurden (OPA) als Bea Mieris (PvdA) al laten weten bezwaar te hebben tegen het voorgenomen college besluit tot sloop. Ook Hans Smolders (LST) vindt dat het gebouw behouden moet blijven. De PvdA wil het gebouw voordragen als stedelijk monument. Een alternatief hiervoor zou ook nog kunnen zijn om het gebouw te plaatsen op de routekaart voor het cultureel erfgoed van Tilburg. De actiegroep is de mogelijkheid hiertoe aan het onderzoeken.

 

Freek Reffeltrath (VVD) was vooral benieuwd naar de cijfers, was het gebouw in tegenstelling tot de bewering van de projectontwikkelaar wél rendabel te exploiteren?
De cijfers bij de presentatie spraken duidelijke taal, na afloop verklaarde Freek onder de indruk te zijn van wat hij had gezien! Rein Valk (CDA) deed de suggestie om naast de al niet onaanzienlijke bewonersgroep ook de Wijkraad te betrekken bij het proces, aldus de suggestie wekkend ook wel voor behoud te voelen. Coalitie partners Mieke Heuvelmans (D66) en Ron Cremers (GROENLINKS) bleven nog wat op de vlakte maar konden eigenlijk niets inbrengen tegen het betoog van de actiegroep.

Grote ontbrekende op de zitting was coalitiepartner SP. Juist waar het om een gebouw gaat wat zo’n ‘sociaal’ verhaal vertelt over de stad. Bekommert de SP zich hier niet om? Wat de actiegroep betreft een misser.

Geen rectificatie (26-01-18)

pvdaEen rectificatie wil zeggen dat je (per ongeluk) verkeerde informatie hebt gegeven. Maar wat als je bron onbetrouwbaar blijkt? Je stelt iemand een vraag, krijgt antwoord, gebruikt dat in je verhaal, maar net zo makkelijk wordt wat eerder beweerd werd weer ingetrokken. Dat laatste was het geval met bovenstaand bericht. We hadden de bevestiging van Pvda raadslid Auke Blaauwbroek, die op zijn beurt Bea Mieris (portefeuille houder in deze) gepolst had. Jazeker, we gaan Het blauwe gebouw aandragen als gemeentelijk monument!

Van iemand anders(!!) moet je dan vernemen dat men daar doodleuk op terug is gekomen.

Een man een man, een woord een woord, maar de PvdA, die roept maar wat.

Share This