Open brief Heemschut aan College van B&W en de Raad

3 jan 2018

Download

Gemeente Tilburg
College van B&W en de Raad
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Tilburg, 3 januari 2018

OPEN BRIEF over behoud voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst

Geachte college van burgemeester en wethouders en leden van de raad,

Het college heeft 19 december 2017 besloten in te stemmen met een stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling locatie Besterdring 235, Tilburg, waarbij niet voorzien is in behoud voormalige Sociale Dienstgebouw.

Onder de argumenten die worden aangedragen staat onder 1.6:

Plan is positief ontvangen door de omgevingscommissie. Verder lezend staat er, tegengesteld aan de kop: ‘De commissie heeft haar waardering uitgesproken voor het bestaande UWV pand en gevraagd om snel duidelijkheid te verschaffen of het scenario behoud een serieuze optie is’

Uit eerdere correspondentie van de gemeente Tilburg en projectleider Bram van Dorp: ‘Dit neemt niet weg dat vanuit afdeling Ruimte het pand als een interessant gebouw wordt gezien dat in brede zin bijdraagt aan het verhaal van Tilburg. Het college is eerder al, mede op voorspraak van de raad, in gesprek gegaan met de eigenaar van het UWV-pand. Hierbij is naast het Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl

scenario ‘herontwikkeling’ ook het scenario ‘behoud’ aan de orde geweest. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden tussen initiatiefnemers van de actie ‘red het Blauwe gebouw’ en de eigenaar over een door hen opgesteld plan voor behoud van het gebouw. In beide scenario’s speelt de door Heemschut opgestelde waardenstelling een waardevolle rol. De ingediende waardenstelling is overigens niet bedoeld als aanvraag tot monument, wel om de waarde van het pand te benadrukken.’

Erfgoedvereniging Bond Heemschut wil graag weten op welke wijze de ontwikkelaar onderzoek heeft gedaan naar hergebruik, waarom dit financieel niet haalbaar is, en of Heemschut die gegevens kan inzien.

Verder wil Heemschut een antwoord op de vraag waarom het waardenstellend onderzoek in opdracht van Heemschut uitgevoerd, aangeboden aan Berend de Vries op 23 oktober 2017, niet een (prominente) rol heeft gespeeld in het besluit van het college.

Ook wil Heemschut duidelijkheid over de vraag waarom de adviezen die de omgevingscommissie heeft gegeven niet serieus zijn onderzocht. De omgevingscommissie wilde onderzoek naar behoud van het pand. De indruk wordt nu gewekt dat de omgevingscommissie positief is over het nieuwe plan. Maar als je de stukken leest zegt de omgevingscommissie: ‘het gaat niet alleen over de architectuur van het gebouw, maar vooral over de bijdrage aan het ‘verhaal van de stad’. De commissie benadrukt dat het bestaande gebouw interessant is en in zijn tijd innovatief. Vormen van hergebruik of herinterpretatie van bestaande kwaliteiten zijn daarom het onderzoeken waard.’

Verder zet Heemschut vraagtekens bij het ontwikkelrecht dat met de eigenaar (Bak Beheer) is overeengekomen en waarbij alles nu op slot zit. Dit ontwikkelrecht weegt zoveel zwaarder dan het belang van een cultuurhistorisch waardevol en iconisch gebouw. Kan er met deze eigenaar geen deal gesloten worden om te mogen bouwen op een andere locatie? Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl

Tot slot: Tilburg is één van de genomineerden voor de BNG Erfgoedprijs. Het zou jammer zijn als dit karakteristieke Tilburgse ‘would-be’ monument tegen de vlakte gaat!

Met vriendelijke groet,

Miriam van den Dries
Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Adviseur Brabant

www.heemschut.nl
info@heemschut.nl

 

Share This