Het blauwe gebouw van Piet

Et blauwe gebaaw

Tis in 1977 òntwòrrepe dur Jac van Oers, èn et stao òp et Ènèsplèèn. Et deej dienst as geminteleke soosjaalen dienst. Òp dees moomènt zitter de UWV. Dès ok en ötkeeringsinstaansie, mar die wil ènd dees jaor nòr nuuwbaaw òn de Gaasthèùsring. Èn et blauwe gebaaw? Dè gaon ze slôope, ist plan. Wörom? Indertèèd wier dè gebaaw gezien as êen van de mist vurötstreevende van hil et laand. Isser int verleeje al nie genog èèrfgoed geslopt?

En naa staoner wir tweej gebaauwe òp de noomienaasie. Dees gebaaw dus èn de Miedie. Blèfter toch vanaaf. Nie aafbreeke mar mòkter is wè schons van. Wörom wòrre al dees gebaawe nie òp de geminteleke moonumèntenlèèst gezèt? Nie gaon zêûre oover sènte war want dès aafgezaogd. As kèènd kwaam ik al in de Miedie èn en paor weeke geleeje hèdde kunne zien èn belèève dèsser hil schôone dinger meej kunne doen. Dè waar meej den Bèttel. Jonge wè hèk genoote. Mar goed, daor gaoget naa nie oover.

Alwir en woontooren in de spoorzaone. Den hèùdigen börger Teejo

Weeterings, ene èchte krèùk, heej toch ok et Bècht tèèdpèèrk meejgemòkt? Heej Tilburg in al die jaore dan gin aander vak geleerd dan dè van slooper? Gaoter naa is dwars vurligge Teejo. Et gebaaw òp zich, dè blauwe dus, kunde meschient lillek vèène mar et is van en biezondere arsjietèktuur, daor kunde toch nie onderèùt. Laot et saome meej de Miedie naa is staon. Ze heure bè Tilburg. Schrèèft ene prèèsvraog èùt wè dètter in moet koome. Zètter en aander vurdeur in èn brikt vur mèn part binnen en paor muurkes aaf, mar laot de gebaawe gatvergimme staon! Tis kulterêel èèrfgoed èn dè maag sènte kòsten. Òp en begrôoting van rèùm aachthonderd meljoen maoke die paor ton niks èùt.

Hèddet gehêûrd Teejo? Laote staon alletweej! Aafblèève!

Piet Looijaard

Share This