Het blauwe gebouw van Theo

DEN BLAUWE SOOS

As wij vruuger zin dè we nòr de soos ginge, dan zaagek onze paa al vèùl kèèke. ‘Gaode alwir nòr dè gedoe?’

Et waar dan saoterdagsaoves en uur òf zeuve. Ge gingt dan oewe maot òf oew mèdje ophaole om nòr êen van die kroege meej en grôote zaol te gaon, om daor te gòn rijdaanse èn ènnegte keere in de kring te gòn staon vur de La Bamba. Die kroege meej zon zaol waare vur dieje tèèd medèrren. Nògal donker, iemes die plòtjes draajde èn netuurlek bier. Ge hatter enen hôop wòrdègge dan nòr toe kont, kènde ze nòg; Sèènt Nezèèr, De Meule, Riejaltoo, La Caban èn al die aander. Mar oover êen van die sooze hèbbemet naa nie.

Nèè, de jong die nò ons zèn gekoome, as die zin dèsse nòr de soos ginge, dan wasser wèt aanders òn de haand. Dan moesseze nòr de soosjaolen dienst, nòr dè blauw gebouw op den hoek vant NS-plein. Ze han dan gin wèèrk òf der waar wèt aanders, mar ze moesse daorveur nòr dè blauw gedoentje.

Want toen èn naa nòg aatij wòrter dur veul meense op verschaaje meniere oover dè ketôor gepròt. Den êene vèènet en schôon ding dè vur ons èn vur de toekomst bewaort moet blèève èn den aandere vèènet en blauw scharminkel meej ene grôote roestbak deraagter dè nie vlug genogt aafgebrooke kan wòrre. Der is aatij wèt oover te doen gewist èn zolang aster stao zal dè wèl blèèven ôok.

Kèkt mar wètter en tèdje trug in de kraant ston. Naa meej hil dieje nuuwen opzèt van de spôorzaone, zènzer wir oover ònt zeeveren èn klôoje. ‘Tis soosjaol eekenoomies èèrefgoed èn tis en iekoonies gebouw’ zin de meense die vèène dèt gebouw nie maag verdwèène. Zèllefs êen òf aandere laandeleke èèrefgoedklup vènt dèt gebouw moet blèève staon. Mar et bedrèèf waor dèt gebouw naa van is, willet meej de grond gelèèk maoke èn op die plèk en komplèks meej 150 appartemènte nirzètte. Mar ok de meense die de Blauwe Soos wille laote staon hèbben òn appartemènte gedòcht. Hullie willener tweej tôoretjes meej 40 appartemènte aagter bouwe. Dus et zal nòg wèl en tèdje vèèchte blèève. Èn tòt de tèèd dètter de geminte ok nògges naor gekeeke heej, blèève wij in ieders geval nòg nòr dieje blauwe trein kèèke. Want dè moes et gebouw ötbilde volleges den arsjietèkt. Èn agger vanaaf de Brokxlaon nòr kèkt, dan ist sjuust ene Sprinter van de NS, diejet stesjon nèt nie gehòld heej.

Houdoe war.

Teejooke

Share This