Doek valt definitief voor Het Blauwe Gebouw

Doek valt definitief voor Het Blauwe Gebouw

Zoals we al hadden verwacht houden de heren bestuurders de rangen gesloten waar het gaat over het beschermen van de belangen van de vastgoedsector in plaats van die van de gewone mensen. Berend de Vries laat zich niet voor niets liever ‘vastgoedman’ dan ‘volksvertegenwoordiger’ noemen.

Bijgaand 2 besluiten.

 

Bezwaarschrift Heemschut

Bezwaarschrift Heemschut

10 juli 2018 vond een hoorzitting plaats over Het blauwe gebouw bij de gemeente Tilburg.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van de gemeentelijke monumentenstatus.
Niemand minder dan Karel Loeff, de directeur van Heemschut was naar Tilburg afgereisd om dit bezwaar over te brengen.

Aanwezig waren mensen van de gemeente waaronder ook de ambtenaar monumenten, een onafhankelijk jurist, twee mensen van Bak beheer, van Heemschut waren aanwezig de directeur en commissielid uit Brabant en dan waren er nog twee toehoorders.

Grootste issue was of je bij het aanwijzen van de status gemeentelijk monument breder mag kijken dan alleen sec de monumentale waarde.

Mag de (technische) staat van het gebouw, de afspraken die er al lagen, de nieuwe plannen die er zijn voor het gebied, de relatieve jongte van het gebouw en het ontbreken van een waarderingskader, mogen deze mee worden gewogen. De zwaarte van de weging van deze buitenmonumentale waarden kunnen moeilijk ingeschat worden.

Heemschut heeft gepleit om deze zaken buiten beschouwing te laten en vooral te kijken naar de uniciteit van het gebouw voor Tilburg en het verhaal dat het vertelt.

Uitspraak volgt binnen 6 tot 9 weken.

Het bezwaarschrift

Aanbieden petitie

Aanbieden petitie

Maandag 14 mei bood Tom Pijnenburg namens de actiegroep een petitie aan die pleit voor behoud. Op het moment dat we deze aanboden stond de teller op 724, luister hoe we aan dit aantal gekomen zijn. De petitie staat nog open, dus intekenen kan nog steeds.

https://hetblauwegebouwmoetgroen.petities.nl

Gemeentelijke desinformatie – onbetrouwbare overheid?

Gemeentelijke desinformatie – onbetrouwbare overheid?

Op 19 februari j.l. sprak zowel Gerbentsje Bruinsma namens het bewonerscomité alsook Woody Huitema namens de actiegroep tot behoud van Het blauwe gebouw in bij de gemeenteraad. We kaartten onder meer de enorme powerplay aan die BAK beheer samen met de gemeente Tilburg speelde om de bewoners onder hoge druk te dwingen akkoord te gaan met voorliggende plannen.

We hebben ook geconstateerd dat de gemeente informatie heeft achtergehouden waar het het bestaan van alternatieve plannen mbt Het blauwe gebouw betrof. Van meet af aan is de bewoners voorgehouden dat Het blauwe gebouw gesloopt zou worden en er geen mogelijkheid tot behoud was. Nadere informatie omtrent de afspraken in de spreekwoordelijke achterkamertjes werd niet gegeven, pas na uitdrukkelijk verzoek kon het gesprek hierover worden geopend. Ongelukkig met die gang van zaken deden we een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om te bereiken dat we alle relevante informatie rond de plannen mbt Het blauwe gebouw boven water krijgen.

De gemeente verschafte ook de verkeerde informatie via bewonersbrieven aan de omwonenden. We dwongen af dat de gemeente dit rectificeerde, hierboven deze rectificatie.

Dezelfde desinformatie werd ook via de wijkkrant verspreid, ook hier dwongen we de gemeente tot rectificatie.

Maandag 26 maart was het dan zover. Anita Verhulst (plangroep), Woody Huitema en Tom Pijnenburg (beide actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw) konden op het gemeentehuis de dossiers mbt Het blauwe gebouw inzien.

We houden je op de hoogte.

Het perspectief van BAK – omwonenden komen in verzet

Het perspectief van BAK – omwonenden komen in verzet

Vele omwonenden voelen zich erg gepiepeld in het proces waar ze ongewild in terecht zijn gekomen, ze komen in verzet. Zo ziet de flyer eruit die ze in de buurt hebben opgehangen. 

Naast de flyer stuurden de omwonenden deze tekst toe:

 

Het perspectief van Bak

Zaterdag in het Brabants Dagblad Tilburg zien we voor de eerste keer een uitgewerkte tekening ipv witte blokjes. De eerste keer uberhaupt dat we een perspectieffoto zien van wat het zou moeten worden. De laag van de parkeergarage is voor het gemak weggelaten en het geheel is kleiner en lager voorgesteld dan wat ze beogen te bouwen.

Schrèèfatteljee Tilburg over Het blauwe gebouw

Et Schrèèfatteljee van de Bibliotheek Midden-Brabant brengt mensen bij elkaar die in het Tilburgse dialect willen schrijven. Ze stuurden 5 teksten toe die geschreven zijn rond het thema: ‘Het blauwe gebouw’.

Het blauwe gebouw van Christ

et Blauwe Gebouw

Ik bèn onderhaand bekaant in de rouw,
want wèk heurde vertèlle dè was nie flauw:
“Dè paand daor moet wèg”.
Nou, wie wil heej pèch,
want dan mòkte mènne zèèk wèl lauw.

Vur de Spoorzaone maoke ze rèùm baon,
Burgemister Broks krêeg er zen Laon,
…Mar dè wil tòch niet zègge ….
…tis gewoon nie öt te lègge ….
Dèt dörom meejt gebouw is gedaon?

Ksal oe zègge waork me ècht òn stoor:
Wörom roept hil Tilburg nie in koor:
“Meej die vruugere ‘Soos’
Is tòch zeeker niks loos?
Òf heuret nie bè die zaone vant spoor?”

Int ontwèrp van de Krèùkenarchietèkt
ziede gelèèk tòch waor et òp lèkt.
Dè èèzer, de koepeejraome
Vörme, kleure, alles saome,
Dan ziede tòch ene trein rije agge kèkt.

Nèt as wij ist gebouw rauw èn èègewèès.
Zôo zèn ok de Tilburgers, tèùs èn òp rèès.
Ge mòkt ècht en punt
agget en twidde lèève gunt.
De ‘Soos’ nie gòn sloope verdient ene prèès!

Dus gebrökt oewe Krèùkefantazie.
Vloekt er mar es goed bij non de pie.
Jè slooper, ge hèt pèch,
Dees gebouw maag nie wèg.
Ik wòrschouw oe: … “Waoget nie!

Christ Libregts

Het blauwe gebouw van Jos

Het blauwe gebouw van Jos

Den Blauwe Soos onder ene pèèrsbrèùnen heemel

Agge dè zôo leest witte in de vèrste vèrte nie waoret hierboove ammòl oover gao. In irste instaansie dènkte aon en sullige vraaw die jantjemerienes is. Meschient dènkte wèl òn den baaw van en soosiejeteit, òf òn en afkòrting van de Soosjaale Dienst. Et liste ist geval. Tis den vruugeren baaw van de Soosjaale Dienst van de geminte Tilburg. Laoter heejter nòg et Arbeidsbuuroow èn et sèntrum vur Wèerk èn Inkoome ingezeete. Dès en bakkesvol, dèrrom hiet hil et geneuk teegesworreg et UuWeeVee. Kèk, daor kunde meej vur den dag koome. Ikzèlf hèb ene gloejende heekel aon afkòrtinge. Dèrrom zèèk lid gewòrre van de BeeTeeAa.

De bond teege afkòrtinge.

Den Blauwe Soos is bekaant 40 jaor geleeje gebaawd dur baawmister Jac. van Oers. Èn Jac. won metêen den irste prèès vur et baawe van et lillekste gebaaw ôot. Bij de òffiesiejeele oopening in 1978 heurde allêeneg mar gemaaw  oover diejen blauwe roestbonk. Et ding is al jaore meej stip et mist afgestreeje gebaaw van Tilburg. Dè kwaam durdè et hêele gedoetje nògal opvallend waar èn en Soosjaale Dienst heurt sjuust onopvallend te zèèn vonde veul meense toendertèèd.

Veul Tilburgers waare tussenbaaje wèl gruuwelek nuuwsgiereg wie dètter ammòl van de steun gienge trèkken daor.

De neegatieve oopienies oover den Blauwe Soos duurde zon bietje vort tòtdèt lòslaote van voertèùge èn van voetvòlk op de Burgemister Bròkxlaon wier ingevoerd. Want vanaaf toen zaagde pas de zijkaant van den Blauwe Soos.  Vanaaf toen zaage de meense pas dè Jac.van Oers zenèège ha laote inspiereere dur trèène.

Et blauwe onderste gedilte van den baaw is en trèènkoepeej meej raome waor de zon durheene schènt. Den boove verwèèst nòr trèènrilze in de vörm van roestige raome die vurzien zèèn van pèèrsbrèùne zonweerende beglaozinge.

Ookeej, om et ammòl geschabbeld gekreege te krèège diende wèl oover de nôodege kèskenaoj te beschikke. Èn om et goed te kunne bekèèke moete op oewe kòp gòn staon, want mistal liggen rilzen onder trèène èn nie derboovenop.

Asser êen plèk is waor den Blauwe Soos goed kan gedijen ist wèl hier òn de Spoorzaone. Dèrrom zènner en paor aksiegroepe in wèèrking getreeje. Dès nôodeg omdèt gebaaw klinkklaor leeg stao sèns den UuWeeVee is ooverhèùsd nòr den Burgemister Bròkxlaon. Die aktiegroepe wille et gebaaw gaon mènteneere, want et stao op de noomienaasie om geslopt te worre.

Wè naaw wir!

Is Kees de Slooper gereeïnkarneerd?

Nèè, dè nie dè. Tis veul èèreger. Den Blauwe Soos is niemir van de geminte mar van Bak Beheer. Èn hullie zien den Blauwe Soos as baawgrond èn zèèn allêeneg mar gevuuleg vur en zo hôog moogeleke opbrèngst van de grond. Dèrrom wille ze der ene woontoore meej 150 appartemènte gòn neerkwakke.

Zut zôo zòt zat zèèn?

De miste Tilburgers vèène et ginne goejen bak. Hullie hèbbe wèllis beetere geheurd.

Jòs de Bèèr

Het blauwe gebouw van Piet

Het blauwe gebouw van Piet

Et blauwe gebaaw

Tis in 1977 òntwòrrepe dur Jac van Oers, èn et stao òp et Ènèsplèèn. Et deej dienst as geminteleke soosjaalen dienst. Òp dees moomènt zitter de UWV. Dès ok en ötkeeringsinstaansie, mar die wil ènd dees jaor nòr nuuwbaaw òn de Gaasthèùsring. Èn et blauwe gebaaw? Dè gaon ze slôope, ist plan. Wörom? Indertèèd wier dè gebaaw gezien as êen van de mist vurötstreevende van hil et laand. Isser int verleeje al nie genog èèrfgoed geslopt?

En naa staoner wir tweej gebaauwe òp de noomienaasie. Dees gebaaw dus èn de Miedie. Blèfter toch vanaaf. Nie aafbreeke mar mòkter is wè schons van. Wörom wòrre al dees gebaawe nie òp de geminteleke moonumèntenlèèst gezèt? Nie gaon zêûre oover sènte war want dès aafgezaogd. As kèènd kwaam ik al in de Miedie èn en paor weeke geleeje hèdde kunne zien èn belèève dèsser hil schôone dinger meej kunne doen. Dè waar meej den Bèttel. Jonge wè hèk genoote. Mar goed, daor gaoget naa nie oover.

Alwir en woontooren in de spoorzaone. Den hèùdigen börger Teejo

Weeterings, ene èchte krèùk, heej toch ok et Bècht tèèdpèèrk meejgemòkt? Heej Tilburg in al die jaore dan gin aander vak geleerd dan dè van slooper? Gaoter naa is dwars vurligge Teejo. Et gebaaw òp zich, dè blauwe dus, kunde meschient lillek vèène mar et is van en biezondere arsjietèktuur, daor kunde toch nie onderèùt. Laot et saome meej de Miedie naa is staon. Ze heure bè Tilburg. Schrèèft ene prèèsvraog èùt wè dètter in moet koome. Zètter en aander vurdeur in èn brikt vur mèn part binnen en paor muurkes aaf, mar laot de gebaawe gatvergimme staon! Tis kulterêel èèrfgoed èn dè maag sènte kòsten. Òp en begrôoting van rèùm aachthonderd meljoen maoke die paor ton niks èùt.

Hèddet gehêûrd Teejo? Laote staon alletweej! Aafblèève!

Piet Looijaard